Kullar

Minna x Noel

N-kullen 2022.04.27

Maj x Cash

M-kullen 2021.12.10

Mindy x Bravo

L-kullen 2021.05.23

Maj x Milo

K-kullen 2021.05.20

Maj x Bennie

J-kullen 2020.05.16

Mindy x Lego

I-kullen 2020.05.15

Maj x Victor

H-kullen 2019.05.27

Mindy x Tjorven

G-kullen 2019.04.01

Juni x Victor

F-kullen 2018.09.01

Mindy x Bravo

E-kullen 2018.08.08

Jinxa x Brulée

D-kullen 2018.03.09

Juni x Ryder

C-kullen 2017.04.10

Maj x Skyr

B-kullen 2017.04.01

Juni x Carsten

A-kullen 2015.08.23

Se våra tidigare kullar och mer om dom på deras sidor.