Jaspis

KORAD

Yumigos Jaspis


HD: B/B

ED: 0/0

Ögon: UA 2016.02.01

 

Full tanduppsättning, Saxbett
Utställning

Juniorklass

Excellent


Viltspår

Godkänd anlagsklass