Delta

Yumigos Blue Delta for Passout


HD: för ung

ED: för ung

Ögon: 

 

Saxbett


Utställning

Valp

1 BIR

1 BIG 3


Junior

Excellent